Biến ý tưởng - Thành trải nghiệm thú vị

Bảng Giá

Bảng Giá Các Giói Dịch Vụ Của iZmedia

 • CHỌN THEO MẪU
 • 1 Giao Diện
 • Không Tên Miền
 • Không Hosting
 • Hỗ Trợ Cài Đặt
 • Hỗ Trợ Trong Quá Trình Sử Dụng
 • 1.000.000 đ
 • CHỌN THEO MẪU +
 • 1 Giao Diện
 • 1 Tên Miền
 • 1 Hosting 20gb
 • Hỗ Trợ Cài Đặt
 • Hỗ Trợ Trong Quá Trình Sử Dụng
 • 2.000.000 đ
 • THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
 • Giao Diện Theo Yêu Cầu
 • 1 Tên Miền
 • 1 Hosting 20gb
 • Hỗ Trợ Cài Đặt
 • Hỗ Trợ Trong Quá Trình Sử Dụng
 • 3.000.000 đ
1
Bạn cần hỗ trợ?